NŐI SZABÓ – SZVK

Női szabó - SZVK

Női szabó Tanfolyam

A 164. sorszámú Női szabó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 542 06
1.2. Szakképesítés megnevezése: Női szabó(Női szabó Tanfolyam)
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. NŐI SZABÓ EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 27/2012. (VIII. 27.) NGM  rendelet 3. számú mellékletében a Könnyűipar szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartalma: 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma, FEOR megnevezése, A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7212  Szabó, varró  Nőiruha-készítő
3.1.3. Női szabó
3.1.4. Lakástextil-készítő
3.1.5. Ruhakészítő
3.1.6. Mérték utáni szabó
3.1.7. Átalakító szabó
3.1.8. Készruhavarró
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A női szabó feladata műszaki dokumentáció alapján, sorozat- és méretes nőiruházati termékek gyártása, egyéb termékek ágynemű, függöny, lakástextíliák készítése, ruházati termékek átalakítása, javítása.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– értelmezni a műszaki dokumentációt és rajzi ábrákat
– kereskedelmi szabásmintákat kiválasztani és módosítani a megrendelők és ruha gyártók specifikációi és igényei szerint
– méreteket és mérettáblázatokat értelmezni
– alapszabásmintát készíteni
– alapszabásmintát modellezni
– szabást és szabászati előkészítő műveleteket végezni
– textiltermék ragasztási műveleteket végezni
– vasaló berendezéseket üzemeltetni
– ruhaipari gépeket üzemeltetni
– kiszabott alkatrészeket a technológiai utasításnak megfelelően összeállítani
– befejező munkálatokat elvégezni
– a megrendelők egyéni igényei szerint női ruházati termékeket készíteni, átalakítani, javítani, tanácsokat adni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma  megnevezése  A kapcsolódás módja
3.3.3. 21 542 01 Lakástextil-készítő részszakképesítés
3.3.4. 21 542 02 Textiltermék-összeállító részszakképesítés
3.3.5. 35 542 01 Munkaruha- és védőruha-készítő szakképesítés-ráépülés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10113-12 Ruhaipari anyagvizsgálatok
4.4. 10114-12 Ruhaipari gyártmánytervezés
4.5. 10115-12 Textiltermékek összeállítása
4.6. 10118-12 Lakástextíliák készítése
4.7. 10120-12 Női ruhák készítése és értékesítése
4.8. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.9. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Iskolarendszerű képzés esetén a tanév utolsó napjáig, iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsgára jelentkezés napjáig elkészített méretes női ruházati termék készítése és műszaki dokumentációja.
5.2. Modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10113-12 Ruhaipari anyagvizsgálatok írásbeli
5.2.4. 10114-12 Ruhaipari gyártmánytervezés írásbeli
5.2.5. 10115-12 Textiltermékek összeállítása gyakorlati
5.2.6. 10118-12 Lakástextíliák készítése gyakorlati
5.2.7. 10120-12 Női ruhák készítése és értékesítése gyakorlati, szóbeli
5.2.8. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Méretes női ruházati termék (vizsgaremek) és műszaki dokumentációjának készítése, bemutatása
A vizsgafeladat ismertetése:
Méretes női ruházati termék készítése és műszaki dokumentációja, amely tartalmazza a szabásmintákat, a felfektetési rajzokat, a technológiai leírást, a megrendelőt, az árkalkulációt és a kitöltött számlát összefűzött állapotban. A tanuló szabadon választ terméket a vizsgaszervező által rendelkezésre bocsátott modellgyűjteményből.
Az elkészített méretes női ruházati termék és műszaki dokumentációjának bemutatása
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 % (készítés 10 %, bemutatás 5 %)
B) A vizsgafeladat megnevezése: Textiltermékek összeállítása
A vizsgafeladat ismertetése:
Termék összeállítás szabott és előkészített alkatrészekből műszaki dokumentáció vagy mintadarab alapján a munkabiztonsági előírások betartásával elkészíti a véletlenszerűen kiválasztott tételmodellt
A vizsgafeladat időtartama: 150 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
C) A vizsgafeladat megnevezése: Lakástextil termék készítése
A vizsgafeladat ismertetése:
Lakástextil termék készítés szabott és előkészített alkatrészekből műszaki dokumentáció vagy mintadarab alapján a munkabiztonsági előírások betartásával elkészíti a véletlenszerűen kiválasztott tételmodellt
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %
D) A vizsgafeladat megnevezése: Női ruházati termék készítése
A vizsgafeladat ismertetése:
Kiszabott és előkészített alkatrészekből női blézer vagy női kabát készítése (minimum feltételek bélelt, gallérral és zsebekkel készülő ruházati termék). A vizsga ideje alatt a gépek és berendezések munkabiztonsági előírásainak betartása
A vizsgafeladat időtartama: 240 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Ruhaipari alapanyagok és gyártmánytervezés
A vizsgafeladat ismertetése:
Ruhaiparban alkalmazott anyagfajták és feldolgozhatóságuk
Gyártmány- vagy modellrajz alapján szabásminta készítése
Gyártmány- vagy modellrajz alapján sorozatgyártás műszaki leírásának, technológiai tervezésének készítése
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Női ruhák cikktechnológiája és értékesítése
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a következő témaköröket tartalmazza:
Női ruhák cikktechnológiája (munka- és környezetvédelmi előírások, vállalkozási, minőségbiztosítási, fogyasztóvédelmi ismeretek)
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz-és felszerelési jegyzék
6.2. Próbafülke
6.3. Próba tükör
6.4. Próbababa
6.5. Terméktároló állvány, vállfával
6.6. Csomagolóanyagok
6.7. Szabászati berendezések, gépek, eszközök:
6.8. Szabászasztal
6.9. Tároló szekrények vagy polcok
6.10. Számítógép és perifériái
6.11. Elektromos olló (véglevágó)
6.12. Kardkéses szabászgép
6.13. Körkéses szabászgép
6.14. Álló szabászgép
6.15. Terítékleszorító csipeszek
6.16. Lyukasztógép
6.17. Kézi ollók (szabász, kézimunka, papírvágó stb.)
6.18. Mérő-, jelölő- és rajzeszközök (méterrúd, mérőszalag, grafitceruza, szabókréta, körző, vonalzó, sablonok stb.)
6.19. Szabásmintapapír
6.20. Varrodai berendezések, gépek, eszközök:
6.21. Csúsztató asztal
6.22. Varrodai munkaszék
6.23. Szerszámtároló doboz
6.24. Varrógéptűk
6.25. Kézi varróeszközök (varrótűk, gyűszűk, gombostűk, varratbontó stb.)
6.26. Egyéb kézi eszközök (géptisztító ecset, olajozó, csavarhúzó stb.)
6.27. Huroköltésű ipari varrógép
6.28. Láncöltésű varrógép
6.29. Szegővarrógép (interlock)
6.30. Egyenes gomblyukvarrógép
6.31. Szemes gomblyukvarrógép
6.32. Gombfelvarró gép
6.33. Fedővarrógép
6.34. Rejtett szélfelvarró gép
6.35. Hímző varrógép
6.36. Kivarró (pikírozó) gép
6.37. Reteszelő gép
6.38. Cikcakk varrógép
6.39. Vasaló-berendezések, eszközök, gépek:
6.40. Vasalóállvány
6.41. Hőfokszabályzós kézi vasaló
6.42. Gőzvasaló
6.43. Vasalóprés
6.44. Síkragasztó prés
6.45. Segédeszközök (vasalópárnák, vasalófák, vasalóruha, kefe stb.)
6.46. Egyéb eszközök:
6.47. Szakoktatói asztal
6.48. Szakoktatói szék
6.49. Falitábla
6.50. Táblai rajzeszközök (vonalzók, körzők, kréta)
6.51. Kézmosó csap
6.52. Hulladékgyűjtő
6.53. Mentőláda
6.54. Modell- és alkatrész gyűjtemény
6.55. Szakkönyvek, tankönyvek, szakfolyóiratok, divatlapok
6.56. Munkanapló
6.57. Zárható öltöző és öltözőszekrények
6.58. Vegyszertároló (zárható)
6.59. Mikroszkóp, lupe, bontótű
6.60. Laboratóriumi eszközök – bunsen égő, vegyszerek, üveg-, fém-, vagy porcelántálak

Női szabó Tanfolyam

Téma: Női szabó tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

A bejegyzés kategóriája: NŐI SZABÓ - SZVK
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.